Pri nákupe nad 150 €

poštovné Pri nákupe nad 150€ - poštovné zdarma

zdarma*!!!

* 1.tr. Slovenská pošta + kuriér UPS

Objednávky pre ČR

www.racerdip.cz

0911 711 722

info@poPlastuj.sk

Objednaj si
svoj RACER DIP® a Plasti Dip®!

PO - PIA:

09:00 - 18:00

poPlastuj.sk na Facebooku

Ďakujeme za každý "lajk"

BMW 5 GT v RACER DIP® Alpine biela™ Audi A6 v RACER DIP® Frozen Grey Dodajte mriežke športový vzhľad Zrenovujte staršie disky pomocou RACER DIP® Jednoduchá oprava interiéru so sprejom RACER DIP® RACER DIP® je odstrániteľný BMW M5 v RACER DIP® Alpine biela™

Návod na použitie

Návod na použitie spreja RACER DIP® 400ml

Pre najlepší výsledok počas aplikácie nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu a vysokej vlhkosti. Povrch musí byť pred aplikáciou čistý a suchý.
 
Pred použitím poriadne pretrepať – aspoň 3 minúty tak, že je počuť hrkotať guľôčky. Pretrepte viackrát aj počas nanášania
aplikujte zo vzdialenosti 30 až 40cm. Nanášajte zo strany na stranu tak, aby sa jednotlivé ťahy čiastočne prekrývali.
Nanášajte dostatočné vrstvy aby ste vytvorili celistvú vrstvu s mokrým vzhľadom.
Nechajte minimálne 30 minút schnúť medzi jednotlivými vrstvami. Môžete naniesť ľubovolný počet vrstiev (odporúčame 3-5 ).
Po nanesení a pred použitím nechajte v pokoji schnúť minimálne 4 hodiny.
 
Výdatnosť 400ml spreja: 0,75m²
 
Tipy:
Pred aplikáciou chráňte okolité predmety pred prestriekaním. Nechajte 4 hodiny úplne schnúť. Keď sa Plasti Dip pri aplikácii rozteká, alebo presakuje, aplikujte z väčšej vzdialenosti. Aby ste sa vyhli upchatiu dízy otočte plechovku hore dnom a sprejujte po dobu 5 sekúnd. Ak je dýza na spreji upchatá, vyberte ju a namočte ju do riedidla (S 6001). Ak chcete maximálne využiť protišmykové vlastnosti RACER DIP® spreja, tak v čase keď je prvá vrstva ešte vlhka, posypeme ju štrkom a prestriekame ďalšími vrstvami.
 
Prvá pomoc:
V prípade požitia nevyvolávajte zvracanie a vyhľadajte okamžite lekársku pomoc. V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc. Pri kontakte s pokožkou umyť veľkým množstvom vody. Vyhnite sa vdychovaniu výparov. Pri nadýchaní odstrániť zdroj expozície, zaistite postihnutému prívod čerstvého vzduchu. Pri dráždení, alebo slzení očí, bolesti hlavy, malátnosti urýchlene sa presuňte na čerstvý vzduch, vyvetrajte miestnosť a ak symptómy pretrvávajú vyhľadajte lekársku pomoc.
 
Upozornenie:
Pozor, nebezpečné výpary! Vstrebáva sa pokožkou. Pri práci je potrebné vetranie, je zakázané jesť, piť, fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom! Pri práci používajte ochranné pomôcky! Tento materiál a jeho obal musia byť zneškodnené bezpečným spôsobom, nesmú prísť do styku s potravinami, krmivami a zdrojmi pitnej vody!
 
Likvidácia obalov a odpadov:
S materiálom a nádobou sa musí zaobchádzať ako s nebezpečným odpadom v zmysle platného slovenského zákona o odpadoch. Nespotrebované zvyšky odovzdajte na spálenie do určenej spaľovne alebo ich uložte na určených skládkach priemyselných odpadov. Zabránte, aby sa látka dostala do kanalizácie k povrchovým a podzemným vodám.
 
RACER DIP® je horľavina I. triedy NEBEZPEČNOSTI
 
Škodlivý
 
 

 

Počítadlo.cz
© 2012 poPlastuj.sk | WEBDIZAJN & PROGRAMOVANIE > ICESIGN STUDIOS
www.icesign.eu